હોમ લોન માટે અમને મિસ્ડ કોલ કરો 80-55-600-700
અમારી સાથે વિકાસ કરો

અમારી ઉચ્ચ પ્રેરણાત્મક ટીમ સાથે જોડાઓ..

ઉપલબ્ધ નોકરી જુઓ

વન્ડર હોમ ફાઇનાન્સ ખાતેનું કાર્યજીવન

વન્ડર હોમ ફાઇનાન્સ ખાતે કામ કરવાનો અર્થ છે, તમારા સૌથી શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપને પ્રદર્શિત કરવા અને કઈંક અલગ કરવા માટેની સક્ષમતાની અનુભૂતિ કરવી. અમે સમજીએ છીએ કે દરેક કર્મચારી અલગ દ્રષ્ટિકોણ અને અનુભવો સાથે લઈને આવે છે અને અહીં વન્ડર હોમ ફાઇનાન્સ ખાતે અમે આ તફાવતોને સ્વીકારીએ છીએ અને તેને કિંમતી આંકીએ છીએ. અમે એવું કાર્ય વાતાવરણ ઊભું કરવા માંગીએ છીએ જે નવા વિચારોને, પ્રાયોગિક પધ્ધતિઓને અને સ્વીકૃતિને પ્રોત્સાહન આપે અને પ્રોત્સાહિત કર્મચારીઓને તેમની સાચી સર્જનાત્મક શક્તિઓ દર્શાવવામાં સહકાર આપે છે. અમારો દરેક કર્મચારીને કામ અને ઘર બંને માટેની પ્રતિબધ્ધતાઓ વચ્ચે સંતુલન જાળવી રાખવા માટે સહકાર અનુભવતો હોવાનું અમે સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ. ઓફિસ સિવાયનું બાકીનું સંપૂર્ણ બાહ્ય જીવન દરેકને વધુ સુખી અને તંદુરસ્ત હોવાનું અમે માનીએ છીએ

વન્ડર હોમ ફાઇનાન્સ ખાતેનું કાર્યજીવન

અમારા મૂલ્યો/નીતિઓ

 • પ્રમાણિકતા

  અમારા માટે પ્રમાણિકતા એ સત્યનિષ્ઠ, વ્યાજબી અને નૈતિક બનવા માટેનો એક નિર્ધાર છે. અને એ સૂચવે છે કે જો અમને લાભકારી ન હોય તો પણ અમે સત્ય કહેવામાં માનીએ છીએ.

 • એકરાગીતા (એકતા – સંકલન)

  અમે એકરાગીતા અને સંકલનના ગુણોને સૌથી વધુ મહત્વ આપીએ છીએ કારણ કે, જે સંસ્થામાં સુપરવાઇઝર અને કર્મચારીઓ સંકલન રહીને કામ કરતાં હોય તે જ સંસ્થા સફળ, મજબૂત અને બીજામાં પણ જરૂરી નેતૃત્વના ગુણો વિકસાવી શકે છે.

 • પારદર્શિતા

  અમારે માટે પારદર્શિતાનો અર્થ છે અધિકૃતતા એટલે કે અમારી આંતરિક અને બાહ્ય ગતિવિધિઓ- અમારા ગ્રાહકો, હિતધારકો અને સમાજ સાથે એકસમાન રીતે કરવામાં આવે છે.

 • શ્રેષ્ઠતા

  અમે સરળ, સુલભ અને સુસંગત નિરાકરણો મારફત ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતાં મૂલ્યો પૂરા પાડવા માટે પ્રતિબધ્ધ છીએ.

હાલમાં ઉપલબ્ધ જગ્યાઓ

 • Relationship Officers / Relationship Managers
  Multiple Locations
  Designation :Relationship Officer / Relationship Manager
  Minimum Qualification :-
  Experience :Minimum 1 year in HL/LAP
  Function/Department:Sales
  Job Description:
  • Promising career in the field of housing finance division.
  • Identification of right customer to understand customers need, explain various products and convince them about the product offering.
  • Should be able to manage overall responsibilities including customers’ requirements.
  • Major responsibilities: Sales Target Achievements, Controlling Attrition Rate of customers, Maintaining customer franchise & Service Quality, Business leads adhering to Audit & Compliance
  Desired Skills:Good Convincing & Negotiation Skills
 • Branch Manager
  Multiple Locations
  Designation :Branch Manager
  Minimum Qualification :Graduate / MBA / PG any
  Experience :2 to 6 Years’ experience in relevant field (HL/Mortgage)
  Function/Department:Sales
  Job Description:
  • Team Handling Profile
  • Holding & Participating in events for lead generation activities.
  • Selling product, Home Loans & Mortgage Loans.
  • Maintain weighted IRR as per company policy.
  • Coordination with RO/RM for End to End process of Loans from file login till disbursement.
  • To organize or participate regularly in investor awareness program and client relationship management related activities.
  • Collecting market feedback and provide periodic updates to the management for formulation of policy & strategy.
  • Managing team and team activities for the branch.
  • Daily report to the HOD/Cluster Manager.
  Desired Skills:Good Convincing & Negotiation Skills