હોમ લોન માટે અમને મિસ્ડ કોલ કરો 80-55-600-700
અમારી સાથે વિકાસ કરો

અમારી ઉચ્ચ પ્રેરણાત્મક ટીમ સાથે જોડાઓ..

ઉપલબ્ધ નોકરી જુઓ

વન્ડર હોમ ફાઇનાન્સ ખાતેનું કાર્યજીવન

વન્ડર હોમ ફાઇનાન્સ ખાતે કામ કરવાનો અર્થ છે, તમારા સૌથી શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપને પ્રદર્શિત કરવા અને કઈંક અલગ કરવા માટેની સક્ષમતાની અનુભૂતિ કરવી. અમે સમજીએ છીએ કે દરેક કર્મચારી અલગ દ્રષ્ટિકોણ અને અનુભવો સાથે લઈને આવે છે અને અહીં વન્ડર હોમ ફાઇનાન્સ ખાતે અમે આ તફાવતોને સ્વીકારીએ છીએ અને તેને કિંમતી આંકીએ છીએ. અમે એવું કાર્ય વાતાવરણ ઊભું કરવા માંગીએ છીએ જે નવા વિચારોને, પ્રાયોગિક પધ્ધતિઓને અને સ્વીકૃતિને પ્રોત્સાહન આપે અને પ્રોત્સાહિત કર્મચારીઓને તેમની સાચી સર્જનાત્મક શક્તિઓ દર્શાવવામાં સહકાર આપે છે. અમારો દરેક કર્મચારીને કામ અને ઘર બંને માટેની પ્રતિબધ્ધતાઓ વચ્ચે સંતુલન જાળવી રાખવા માટે સહકાર અનુભવતો હોવાનું અમે સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ. ઓફિસ સિવાયનું બાકીનું સંપૂર્ણ બાહ્ય જીવન દરેકને વધુ સુખી અને તંદુરસ્ત હોવાનું અમે માનીએ છીએ

વન્ડર હોમ ફાઇનાન્સ ખાતેનું કાર્યજીવન

અમારા મૂલ્યો/નીતિઓ

 • પ્રમાણિકતા

  અમારા માટે પ્રમાણિકતા એ સત્યનિષ્ઠ, વ્યાજબી અને નૈતિક બનવા માટેનો એક નિર્ધાર છે. અને એ સૂચવે છે કે જો અમને લાભકારી ન હોય તો પણ અમે સત્ય કહેવામાં માનીએ છીએ.

 • એકરાગીતા (એકતા – સંકલન)

  અમે એકરાગીતા અને સંકલનના ગુણોને સૌથી વધુ મહત્વ આપીએ છીએ કારણ કે, જે સંસ્થામાં સુપરવાઇઝર અને કર્મચારીઓ સંકલન રહીને કામ કરતાં હોય તે જ સંસ્થા સફળ, મજબૂત અને બીજામાં પણ જરૂરી નેતૃત્વના ગુણો વિકસાવી શકે છે.

 • પારદર્શિતા

  અમારે માટે પારદર્શિતાનો અર્થ છે અધિકૃતતા એટલે કે અમારી આંતરિક અને બાહ્ય ગતિવિધિઓ- અમારા ગ્રાહકો, હિતધારકો અને સમાજ સાથે એકસમાન રીતે કરવામાં આવે છે.

 • શ્રેષ્ઠતા

  અમે સરળ, સુલભ અને સુસંગત નિરાકરણો મારફત ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતાં મૂલ્યો પૂરા પાડવા માટે પ્રતિબધ્ધ છીએ.

હાલમાં ઉપલબ્ધ જગ્યાઓ

 • Branch Manager
  Sikar
  Designation :Branch Manager
  Minimum Qualification :Graduate / MBA / PG any
  Experience :3 to 6 Years’ experience in relevant field (HL/Mortgage)
  Function/Department:Sales
  Job Description:
  • Team Handling Profile
  • Holding & Participating in events for lead generation activities.
  • Selling product, Home Loans & Mortgage Loans.
  • Maintain weighted IRR as per company policy.
  • Coordination with RO/RM for End to End process of Loans from file login till disbursement.
  • To organize or participate regularly in investor awareness program and client relationship management related activities.
  • Collecting market feedback and provide periodic updates to the management for formulation of policy & strategy.
  • Managing team and team activities for the branch.
  • Daily report to the HOD/Cluster Manager.
  Desired Skills:Good Convincing & Negotiation Skills
 • Credit Manager
  Dehradun, Uttarakhand
  Designation :Credit Manager
  Minimum Qualification :B.com/ MBA Finance/ PG any/ CA professional will get preference.
  Experience :4-5 Yearss’ experience in credit underwriting of HL/LAP in Affordable home loans segment.
  Function/Department:Credit
  Job Description:
  • Expert knowledge of assessing credit risk for Home Loan by applying Deposit of Title Documents and Registration of Mortgage guidelines.
  • Conducts income appraisal of salaried and self-employed borrowers. In depth understanding and analysis of P & L Account and Balance Sheet including cash flows of self-employed borrowers.
  • Early/ Initial Delinquency it includes Portfolio Management with Customer Retention
  • Provides Market intelligence from a competition and customer stand point.
  • Market, Product and Policy Knowledge to perform the job competently, Credit Training to branch team.
  • Managing team and coordination with Legal, Technical & other functional teams with ZERO escalations/Nil Attrition / Credit Training.
  • Ensure regular visits on spoke branches with Internal meetings with BM and Cluster Sales, also ensure meeting with External Vendors.
  • Recommending new processes & fraud Control initiative etc.
  • Ensure ZERO % of errors in System Update/Upload.
  • Ensuring "Risk & Audit Compliance".
  Desired Skills:Good logical and negotiation skills.
 • Tele-Sales Executive
  Jaipur
  Designation :Tele-Sales Executive
  Minimum Qualification :Graduate/PG any
  Experience :1-2 Years’ experience in tele-calling
  Function/Department:Tele-Sales
  Job Description:
  • Responsible for all types of calling.
  • Manage new business calling, Welcome Calling & Collection Calling to new assigned customers.
  • Responsible for team's overall compliance to company’s ideology and strategy.
  • Responsible for overall due diligence and creditworthiness process adherence.
  • All other works which will be assigned by management time to time.
  • Responsible for delinquency, risk flagging.
  • Compliance with process and policies.
  • Fixed CTC plus Performance Bonus (best in industry)
  Desired Skills:Languages Known - Gujarati (Mandatory), English & Hindi